درباره

Cover
eISSN: 2676-6620

موافقت اصولی «مجلۀ ایرانی حقوق و اخلاق زیست‌پزشکی» در سال ۱۳۹۶ از سوی کمیسیون نشریات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر شد. این مجله با رویکردی میان‌رشته‌ای به چالش‌های حقوقی و اخلاقی برآمده از علوم و فنون زیست‌پزشکی، در بستر حیات جمعی مدرن آدمیان، می‌کوشد آوردگاه تحلیل‌ها، اندیشه‌ها و راه‌کارهای گوناگون در پاسخ به آن چالش‌ها باشد.

این مجله در قالب دوفصلنامه، به شیوۀ الکترونیک، به زبان فارسی و هر دو سال یک‌بار به زبان انگلیسی، منتشر خواهد شد. از پژوهشگران و صاحب‌نظران محترم دعوت می‌شود، با رعایت کامل قواعد مندرج در راهنمای نگارش، مقالات خود را به سامانۀ الکترونیکی فصلنامه ارسال نمایند. این مقالات پس از بررسی، در صورت تأیید، در نوبت انتشار قرار خواهند گرفت. بی‌گمان، رعایت نکردن قواعد یادشده در تنظیم مقاله موجب عدم پذیرش آن یا طولانی شدن فرایند انتشار خواهد شد.