مشاوران تخصصی و اعضای هیئت تحریریه

مشاوران تخصصی سردبیر

شاهین اسماعیل‌پوراستادیار دانشکدۀ حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات

سهیلا انصاری‌پور- جراح و فلوشیپ زنان، زایمان و ناباروری، عضو هیئت مدیره و مسئول کلینیک سقط مکرر ابن‌سینا

حسن جعفری‌تباردانشیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

امیرحسین خداپرست- استادیار مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران

عرفان شمس- استادیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

مریم رفعتی- استادیار پژوهشگاه فناوری‌های نوین علوم زیستی جهاددانشگاهی-ابن‌سینا

غزاله فریدزاده- استادیار پژوهشکدۀ خانواده، دانشگاه شهید بهشتی

ندا کردونی- مدرس دانشکدۀ حقوق دانشگاه آزاد- واحد تهران جنوب

Mahsa Shabani- Postdoctoral researcher at center for biomedical ethics and law, Leuven, Belgium

Leili Monfared- Education Specialist at Research Foundation of SUNY University of Virginia, School of Law

Hooman Movassagh- Principal Education Specialist and Visiting Lecturer in International Human Rights Law, SUNY, University of Albany

Hossein Nabilou- Postdoctoral Researcher at the Faculty of Law, Economics and Finance of the University of Luxemburg

 

اعضای هیئت تحریریه

کیارش آرامش- دانشیار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی، دانشگاه تهران

سید محمدرضا آیتی- استاد دانشکدۀ الهیات و فلسفه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

اعظم ایرجی‌زاد- استاد دانشکدۀ فیزیک دانشگاه صنعتی شریف

خسرو باقری نوع‌پرستاستاد دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران

ژانت الیزابت بلیک- دانشیار دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهید بهشتی

حسن توفیقی زوارهاستاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی، دانشگاه تهران

لعیا جنیدی- دانشیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

محمد روشن- دانشیار دانشکدة حقوق، دانشگاه شهیدبهشتی

پونه سالاری شریف- دانشیار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی، دانشگاه تهران

عبدالله شمساستاد دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهید بهشتی

فرشته عاضدی- مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی ایران

محمدجلال عباسی شوازیاستاد جمعیت‌شناسی دانشکدۀ علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

سعیدرضا غفاریاستادیار پژوهشگاه فن آوری های نوین علوم زیستی جهاددانشگاهی-ابن‌سینا

سمیه کاظم‌نژاددانشیار پژوهشکدۀ بیوتکنولوژی تولیدمثل، پژوهشگاه فناوری‌های نوین علوم زیستی جهاددانشگاهی-ابن‌سینا

زهره محمدیاستادیار پژوهشکدۀ نانو بیوتکنولوژی، پژوهشگاه فناوری‌های نوین علوم زیستی جهاددانشگاهی-ابن‌سینا

حسین میرمحمد صادقیاستاد دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهید بهشتی

علیرضا میلانی‌فراستادیار پژوهشگاه فناوری‌های نوین علوم زیستی جهاددانشگاهی-ابن‌سینا