اهداف و زمینۀ فعالیت

اهداف مجله

گسترش علوم و فنون پزشکی و زیستی پرسش‌های متعددی را در حوزه‌های مختلف علوم انسانی و اجتماعی از قبیل اخلاق، حقوق، روانشناسی، جامعه‌شناسی و اقتصاد در انداخته است. تلاش برای پاسخ‌گویی به این پرسش‌ها و حل مشکلاتِ هنجاریِ پیش‌آمده، به شکل‌گیریِ دانش میان‌رشته‌ایِ حقوق و اخلاق زیست‌پزشکی انجامیده است. از آنجا که موضوعات مبتلابه این دانش میان‌رشته‌ای به سرعت وارد زندگی جمعی ما شده، لازم است تحقیق و تأمل دقیق و جامعی پیرامون این موضوعات به انجام رسد. بر پایۀ این واقعیت، مجلۀ ایرانی حقوق و اخلاق زیست‌پزشکی بر آن است که با انتشار مستند و مستدل اهداف زیر را برآورد:

1. آگاه‌ کردنِ متخصصانِ حوزه‌های مرتبط از مفاهیم، پرسش‌‌ها و دغدغه‌های حقوقی و اخلاقی برآمده از رشد و تحول علوم و فنون زیستی؛

2. پرکردن خلأهای میان‌‌رشته‌ای در این حوزه با فراهم ساختن فرصت انتشار مقالاتی میان‌رشته‌ای؛

3. طرح موضوعات و مباحث به‌روز در این حوزه؛

4. بومی کردنِ مباحث و نظریات مطرح در حوزۀ حقوق و اخلاق زیست‌پزشکی با عطف نظر به مشکلات رایج و نمونه‌های موازی در جهان، بر بنیاد دیدگاه‌های نظری و تحلیلی مستدل و مستند.


 

زمینه و حیطۀ فعالیت

این مجله، مقالاتی را برای انتشار می‌پذیرد که به موضوعات و مسائل اخلاقی و حقوقی برآمده از رشد و تحول علوم و فنون زیست‌پزشکی می‌پردازند. برای نمونه، در زیر به برخی از موضوعات و مسائل یاد شده اشاره می‌شود:

1. حقوق و اخلاق باروری

2. حقوق و اخلاق در قلمرو نانوفناوری

3. حقوق و اخلاق ژنتیک

4. حقوق و اخلاق در قلمرو علوم اعصاب

5. حقوق و اخلاق محیط زیست

6. اخلاق در پژوهش‌های زیست‌پزشکی

7. مالکیت فکری در زیست‌پزشکی

8. حقوق بیمه در قلمرو زیست‌پزشکی

9. دین و اخلاق زیستی

10. زیست‌سیاست

11. اقتصاد و زیست‌پزشکی