تماس با ما

نشانی

تهران، بزرگراه شهید چمران، دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشگاه ابن‌سینا، دفتر مجلات علمی پژوهشی

تلفن: 02122432020 داخلی 452
نمابر: 02122432021
رایانامه: info@ijbmle.ir

فرم تماس